Když se řekne franchising

Franchising
Franchising

Franchising je forma spolupráce a podnikání zároveň. Franchisa je něco, jako regionální pobočka jisté společnosti, kdy ji vede franchisant, který si zakoupí licenci a může prodávat produkty dané značky ve své provozovně, kterámá design shodný s jinými pobočkami dané značky. Franchisant je ten, kdo si právě kupuje licenci a pak uzavírá franchisovou smlouvu s franchisorem, tedy majitelem franchisového konceptu.

Mezi zástupce tohoto podnikání můžeme uvést McDonnald´s, Marrionauld, Yves Rocher, Subway, Sklizeno, Náš grunt, Mr. Kebab, Husky, s.Oliver, Oxalis, drogerie Teta i lékárna BENU.

Pokud budete koukat na definice, přečtete si, že je v odborné literatuře franchising definován jako odbytový systém, a jeho prostřednictvím je uváděno na trh zboží a služby. Pevně se opírá o úzkou a nepřetržitou spolupráci s právně a finančně samostatnými a nezávislými podnikateli, označovanými jako franchisor a franchisant. Tak která definice se vám více zamlouvá?

Jedny z nejčastějších forem franchisingu

Dceřinná společnost – pojem označující společnost založenou zahraničním franchisorem v České republice,který společnost vlastní.

Joint Venture – forma franchisingu, kdy je daná franchisa v České republice založenaspolečně zahraniční franchisorema českým partnerem.

Master licence – franchisová smlouva na jejímž základě má Master franchisant právo používat pro podnikání na daném území franchisový paket a kde se zavazuje vybudovat franchisovou síť.

Regionální zástupce –pod franchisorovým jménem hledá na daném území nové  franchisanty a podepisuje s nimi franchisové smlouvy.

Základní předpoklady pro franchising

Pokud se vám líbí franšízový systém a chcete začít podnikat jako franchisant, musíte splňovaturčité předpoklady.

Nejprve musíte mít dostatečné osobní a finanční předpoklady pro své osamostatnění ve formě podnikání ve franchise. Výsledky a veškerá činnost vaší franchisy budou neustále pod kontrolou franchisora. Každý měsíc budete franchisorovi muset platit poplatek nebo předem smluvená procenta z marže.

Pro ale hraje fakt, že podnikatelský nápad je velmi dobře vyzkoušený, prověřený a úspěšný. Právě díky předanému know-how se prostě vyhnete začátečnickým chybám, které již udělali jiní franchisantidaleko před vámi. Je to velký bonus.

Před přijetím bude přijímací pohovor, kde budete obhajovat své základní znalosti, které souvisí s vámi vybraným oborem podnikání. Budete oznamovat vaše vzdělání, profesní praxi a obhajovat svou schopnost a ochotu učit se. Důležitá je fyzická kondice, trpělivost i nadšení.