Franchising ve světě

franchising ve svete
franchising ve svete

Zejména za poslední období se franchising těší skutečně výrazné expanzi. A i když zaznamenává svůj vzestup ve dvacátém století, vznik prvního franchisového systému se datuje již ve středověku. Franchising totiž vychází ze slova „franchise“, které v dobách středověké Francie označovalo jakési povolení feudála k výrobě či prodeji určitého zboží nebo poskytování jistých. Moderní franchisový koncept je založen v podstatě na tom samém, franchisor, tedy firma či podnik, udělí franchisantovi, tedy jinému podnikateli licenci opravňující podnikatele k používání známku, konceptu, zboží či služeb a dalších materiálů a systémů firmy.

Franchising, byť se jedná o poměrně mladý koncept v podnikání, využívá v současné době mnoho velkých firem a velký počet z nich vděčí právě franchisové smlouvě za rychlý start a ziskový podnik, díky čemuž byly schopny tyto podniky obstát ve stále rozšiřujícím se konkurenčním prostředí a udržet se v něm. Mnohé franchisové projekty dosáhly na celonárodníaž mezinárodní trh a mnoho zákazníků vděčí právě franchisinguza tak vynikající dostupnost kvalitníhoa žádaného zahraničního i národního zboží či služeb.

Mezinárodní franchisingové organizace a asociace odhadují, že v současné době působí na celém světě přes 16 tisíc samostatných franchisingových projektů. Patří mezi ně stovky světoznámých módních a jiných značek, sítí gastronomických a jiných služeb a firem poskytujících ty nejrůznější služby či zboží. Franchising nepochybně znamenal pro svět absolutní převrat v podnikatelství, pro mnohé podnikatele výrazný vzestup a pro milióny lidí po celém světě možnost využívání výrobků a služeb světových firem. Nebude tedy překvapením, že se na podnikatelském trhu, který je v současné době s franchisingovým systémem již dostatečně seznámen a v tomto směru ani nechybí dostatek možností pro franchisingovém vzdělávání, stane franchising zcela dominantní formou podnikání.