Vznik franchisingu

coca-cola-franchising
coca-cola-franchising

Franchising koncept, který se den za dnem stává dominantnějším podnikatelským systémem na světovém trhu má své kořeny již ve středověku. V té době bylo udělení licence k provozování určité činnosti, poskytování služeb či prodeje určitých výrobků zcela běžné. Bylo udělováno králi a dokonce církevními představiteli a feudály. Prvky franchisingového konceptu se objevovaly také v 19. století, kdy byli poskytovateli licencí například řemeslnici, kteří pro své řemeslo zaškolili jiné řemeslníky, kteří poté byli oprávnění k provozování tohoto řemesla.

O expanzi franchisingu se postaraly především Spojené státy. Tato země je proto také nazývaná kolébkou moderního franchisingu a jeho průkopníky jsou Isaac Singer, světoznámý výrobce šicích strojů a John S. Pemberton, kterého si každý snadno spojí s legendárním nápojem – Coca-Colou. Světoznámá fastfoodová síť je sice považována za franchisingového velikána, která si jako jedna z prvních dobyla přední místo na zahraničních trzích, ovšem tito dva pánové provozovali franchising mezinárodně daleko před ní. Singer vytvořil distribuční síť svých strojů již v polovině 19.století a John S. Pemberton se na konci téhož století rozhodl učinit totéž a jeho nápoj spolu s přísně tajným receptem zpřístupnil distributorům do celého světa.

Skutečný rozkvět franchisingu nastal ovšem až po 2. světové válce. Tento koncept začalo v tomto období využívat stále více firem a celosvětově se tak stalo dostupné zboží nejrůznějších kategorií. Nechyběly ani služby v oblasti gastronomie, které dodnes vzdávají tomuto podnikatelskému systému čest. V 60 letech firmy neuvěřitelně rychle expandovaly do těch nejrůznějších zemí světa a podnikatelé si mezi sebou předávali jak přísně tajné recepty, tak i různé materiály, metody a návody k řízení konkrétních podniků. Franchisová smlouva zahrnovala nejpodrobnější materiály k řízení podniku, od grafických podkladů, vizualizace pobočky, uniforem pro personál přes nejrůznější metody realizace služeb, či obsluhy zákazníků až po přísné pokyny k propagaci a marketingu.