Franchising v České republice

Franchising5
Franchising5

Franchisingové podnikání se v České Republice začalo výrazně rozvíjet od roku 1991, kdy se zde na popud zahraničních trendů objevovaly první franchisové koncepty. Ty do Česka dorazily převážně ze zahraničí.Ze strany českých podnikatelů panovala po značnou dobu jistá nedůvěra vůči tomuto novému systému podnikání a z počátku se do ní také moc Čechů nehrnulo. Důvodem byla nejen neznalost jednotlivých principů fungování franchizového podnikání, ale také nedůvěra vůči zahraničním franchisorům a ziskovosti tohoto podnikání vzhledem k tehdejšímu špatnému financování v České Republice. Důvodem byla také málo vyvinutá podnikatelská oblast, podnikatelům chyběly základní zkušenosti, právní i managementové vzdělání v oblasti franchisingu a v této době ani nebylo mnoho možností, jak je získat. Navzdory tomuto pomalému rozběhu se dnes v České republice poptávka po tomto způsobu podnikání zvyšuje. Franchising dnes stanoví alternativu podnikatelského rozvoje a poskytuje tak mnohem snazší řešení, díky kterému lze ve stále divočejším podnikatelském prostředí obstát.

Franchisingové podnikání nabízí řadu výhod, kromě snadnější cesty k vybudování povědomí o značce nabízí také bezpečnost a často také relativně vysoké zisky. Franchisa je proto častou volbou zejména pro malé a střední podnikatele, kteří ji nejčastěji uplatňují v obchodě, ale i ve službách či v gastronomii. V České Republice nejčastěji dochází k takzvanému master-franchisingu, tedy mezinárodní franchisové spolupráce. Franchisoři velmi často také využívají svých master-franchisantů k expanzi své značky na další trhy nejen na trhy v zemi franchisanta, ale také do celé Evropy.