• Franchisa – je licence či oprávnění umožňující franchisantovi, většinou tedy firmě, provoz odbytového systému franchisora. Jedná se o dlouhodobou smluvní spolupráci mezi dvěma podnikateli či firmami, neboli franchisorem a franchisantem, v níž franchisor předává franchisantovisystém vedení firmy, své znalosti a propůjčuje mu svou obchodní značku této firmy.
 • Franchisor – je firma či podnikatel, který je poskytovatelem franchisy
 • Franchisant – je firma či podnikatel, který je příjemcem franchisy
 • Franchisová smlouva  je dlouhodobá smluvní spolupráce mezi dvěma podnikateli či firmami, která sjednává základní vztah mezi franchisorem a franchisantem
 • Franchisový balík  je sbírka práv, znalostí, systémů a dalších plnění, kterou franchisor předává franchisantovi, kterému poskytuje franchisu
 • Franchisové poplatky  jsou poplatky, které franchisant platí franchisorovi za poskytnutou franchizu a veškeré služby udělené v rámci ní
 • Franchisová síť – je obchodní a organizační síť spojujícífranchisora a veškeréfranchisanty, kterým byla franchiza udělena, jedná se o koordinované propojení, které jespravovánofranchisovou centrálou
 • Master franchising – jefranchisingová spolupráce, která přesahuje území jednoho státu a je tedy provozována mezinárodně
 • Master franchisa – jefranchisaudělená cizímu státu, většinou pro celé území tohoto státu
 • Master franchisor – je vlastník franchisor, který franchisu udělil do zahraničí
 • Master franchisant – jefranchisant, jemuž byla franchisa udělenafranchisorem ze zahraničí
 • Master franchisová smlouva – je která sjednává základní vztah mezi master – franchisorem a master – franchisantem, který je master-franchisantemoprávněn uzavírat franchisové smlouvy s dalšími franchisanty