Vývoj franchisingu v ČR

český franchising
český franchising

Franchising v České republice nemá dlouhou historii, ačkoliv v dnešní době je velice častým řešením řady podnikatelů. Franchising k nám vstoupil ze zahraničí v roce 1991.

Vzhledem k absenci zkušeností a žádné české historii se franchising nerozvíjel rychlým tempem, protože řada podnikatelů nebyla důvěřivá. Neexistovaly semináře, odborné články, studie či poradenství a řada lidí o možnosti franchisingu vůbec netušila. V devadesátých letech podnikatelské subjekty krom zkušeností s franchisingem neměly žádnou právní podporu, management a potřebné know-how. Kromě těchto nedostatků nastávaly problémy s financováním v podnikatelské sféře. Dnes se ovšem situace mění. Neznamená to však, že by franchising byl ,,v módě“. Jedná se o velice logické řešení dobrého fungování českého trhu. Franchising je velice výhodný a pro mnohé podnikatele znamená bezpečnou zónu s poměrně značnou pravděpodobností návratu vloženého kapitálu.

Nejvíce můžeme franchising pozorovat ve světě malých a středních podnikatelů. Nesporně výhodné a obohacující jsou zkušenosti ze zahraničí, ze kterých v České republice hojně čerpáme. Zároveň do Česka vstupuje ze zahraničí řada firem, která nabídku franchisingu přímo přivedla. Tato forma podnikání má své uplatnění zejména v gastronomii, ve službách a obchodu. V zemích Evropské unie jsou dokonce hojně zastoupené franchisovské systémy, které rok od roku zvyšují nabídku. Český trh i díky tomu není odtržen od podnikatelského dění v EU. Evidentní jsou i stále se zlepšující podmínky pro pro možnosti financování franchisingu v ČR.

Zdroj: czech-franchise.cz