Jak napsat úřední dopis? 

Jak napsat úřední dopis?
Jak napsat úřední dopis?

V rámci podnikání budete muset hned několikrát podat takzvaný úřední dopis. Zkrátka a dobře budete muset s nějakým úřadem komunikovat a i když to dnes lze skrze datové schránky, přesto bychom měli vědět, jaké náležitosti takový úřední dopis ve skutečnosti má. Sice je pravdou, že se o tomto učí minimálně studenti na středních školách, kde z toho dokonce skládají i maturitní zkoušku, je to však věc, která se, když ji nepoužíváte, zapomene velice rychle.  

Formální dopis, který má svá pravidla 

Ze všeho nejdříve si musíme připomenout, co konkrétně to úřední dopis vlastně je. Mluvíme o něčem, co má svá pravidla. Jedná se o formální lejstro, které není typickým pohledem z dovolené rodičům, al je to spíše něco, kde je zdvořilost a slušné vychování klíčové.  

Proto bychom si při psaní měli odpustit například hovorové výrazy, ale také bychom si měli zopakovat gramatiku, stejně tak psaní interpunkčních znamének.  

Co musí úřední dopis obsahovat 

Nezáleží na tom, jestli zrovna píšete úředníkovi nebo nadřízené, pořád píšete stejné formální lejstro. Může se jednat o nabídku, o poptávku, ale také o stížnost nebo žádost či petici. V posledních letech je také velmi oblíbený otevřený dopis, který se píše zejména politikům nebo jiným výše postaveným osobám.  

Co by však takový úřední dopis měl obsahovat? Kromě toho, že by neměl postrádat adresu jak pisatele, tak příjemce, nesmí postrádat ani datum či účel dopisu. Na první dobrou musí být jasné, o čem daný dopis bude, respektive čeho konkrétního se bude týkat.  

Nezapomeňte samozřejmě ani na oslovení a také na samotný text, který byste měli psát, jak bylo zmíněno, spisovně, gramaticky správně, bez hovorových nebo podobných výrazů. Nezapomeňte ani na přílohy, pokud je máte přiložit nebo pokud v dopisu sdělujete, že je přiložit máte. 

A závěrem nezapomínáme ani na pozdrav a samozřejmě na podpis. Každý, opravdu každý se musí podepsat a v nejlepším případě také popřát hezký den, pokud si to obsah dopisu žádá.