Franchising služeb

Franchising služeb
Franchising služeb

Mezi franchisy dělící se podle druhu podnikatelské činnosti se řadí 4 základní druhy a jedním z nich jsou franchisy služeb. Tyto franchisy jsou založeny na tom, že franchisor poskytuje franchisantovi své know-how v podobě receptur a postupů dané služby. Franchisant je povinen označit centrum dané služby ochrannou známkou poskytovatele franchisy a obvykle je mu poskytnuta podpora při vizualizaci služby, výběru a zavádění služeb, školení zaměstnanců, zákaznického servisu, marketingu a propagace.

Mezi tyto franchisy se nejčastěji člení služby jako stravování, vzdělávání, fitness, nemovitosti, finance či ekonomické poradenství. Velmi důležitým aspektem otevírání těchto franchísových služeb jsou samozřejmě změny sociálních návyků a módy pro konkrétní typ služby. Spotřebitelé musí začít více jíst mimo domov, aby se uchytily nové gastronomické služby. Tyto návyky jsou v závislosti na oblastech velmi rozdílné.

Kupříkladu zde, ve střední Evropě není takovou tradicí používat prádelny, ale naopak, si zde každý mezi první domácí spotřebiče zařadí a pořídí pračku. Naopak v jiných státech je tomu úplně jinak. Stejně jako poptávka po službách jako je stříhání psů či péče o trávník. Je třeba každoročně pozorovat růst trendů v souladu s principy franchisingových služeb. Tento aspekt je pro uchycení daného centra služeb nezbytný.

Na rozdíl od velmi podobné franchisy, zvané franchising formulace podniku je tato franchisa založena na trochu odlišném konceptu. Franchisa služeb se zaměřuje na druhy služeb, o které se v této franchise bude jednat. Zatímco franchisa formulace podniku je založena na modelu předání kompletního know-how (v podobě postupů s cílem usnadnit řešení všech problémů týkajících se chodu podnikání, skolení franchisanta a jeho zaměstnanců).