Dejte dohromady dobrý pracovní tým

Dobrý pracovní tým
Dobrý pracovní tým

Na začátku je vždy správná společná vize, kterou každý tým potřebuje. Chce to investovat čas, energii a pochopení na zjištění, jak vlastně tým má fungovat. Dbejte na různorodost, kdy jsou pracovní týmy složeny z jednotlivých odborníků různých profesí, kvalifikace i osobnostního profilu. Tým napříč firmou spojuje cíl, vize, sjednaná pravidla, organizace, tok potřebných informací a způsob práce.

3 základní fáze tvoření týmu

Nejprve tým začínáte tvořit, pomáháte se lidem adaptovat a přijmout podmínky i rozsah práce. V následující fázi se vzájemně členové týmu poznávají, seznamují se s potřebami a způsoby systému práce jednotlivců. Objevují se první střety, vymezování prostotu a pozic, názorové třenice a začínají vznikat řešení. V poslední fázi všichni členové týmu musí najít společnou řeč a způsob spolupráce i komunikace. Někdo se možná rozhodne odejít a přibude další člen. Všechno chce svůj čas a to je třeba respektovat.

Vítaní jsou tahouni, vizionáři i rebelové

Každý zaměstnanec, který se chce uplatnit v týmu, musí být schopný pracovat ohleduplně ke kolegům a ve prospěch celku. Objeví-li se naprostý samorost, který kope jen sám za sebe, do týmu nezapadne. Pro něj je výborná například pozice obchodníka, kdy je jeho cílem prostě prodat co nejvíc. Každý člověk není týmový hráč. Trpí tím kolegové a jeho agresivita může stoupat. Proto je dobré sledovat i povahy. Když někdo pracovat v týmu nechce a nehodí se do něj, jednoduše nezapadne.

Strukturu týmu tvoří jednotlivé profese, charakteristiky jednotlivých lidí i věkové kategorie. Není nad propojení zkušených starších pracovníků a mladých odvážných bojovníků. Každému sedí jiná práce, je jinak nastavený, a proto je pro tým užitečný. Vizionář vymýšlí nápady, realizátor se drží při zemi, praktik je na místě ve chvíli, kdy je třeba převést dobrý nápad do praxe.

Postup se připraví krok za krokem, ale v týmu musí být i improvizátor, který umí flexibilně reagovat a přizpůsobovat se situacím. Věčný kritik dává zpětnou vazbu a díky němu se dají vychytat všechny nedostatky. Týmová dynamika včetně věčně naivního stmelovače nebo rebelujícího rozstřelovače, který otevřeně mluví o všech problémech i slabinách, táhne dopředu s týmem i vaši společnost. Praktici a systematici, nenechají upadnout řád, vizionáři motivují a sdílená vize udává základní směr, cíl i smysl.