Podnikat lze i po padesátce, třeba i s podporou národního akčního plánu

Podnikání po padesátce
Podnikání po padesátce

Věk pro odchod do důchodu se neustále posouvá. V inzerátech na práci ale čteme neustále, jak všichni hledají mladé a flexibilní jedince. Co tedy dělat, když už vás v práci prostě nechtějí? V padesáti letech máte už dostatek zkušeností na to začít podnikat. Ministerstvo práce a sociálních věcí dává k dispozici akční plán, jehož cílem je zaměstnat či motivovat lidi po padesátce k začátku podnikání. Podporuje tak pozitivní stárnutí zvýšením informovanosti starších osob o různých možnostech uplatnění na pracovním trhu i s případnou podporou jejich samostatného podnikání.

Daný záměr realizuje i Úřad práce ČR, který v roce 2015 rekvalifikoval téměř 25 % osob nad 50 let a u zvolené rekvalifikace téměř 13 %.ÚP realizuje i regionální projekty financované z Evropského sociálního fondu. V krajích proběhlo 10 projektů na podporu zaměstnání uchazečů starší věkové kategorie. 3 projekty podporovaly generační výměny podporující udržení lidí před důchodem na trhu práce a při předávání zkušeností mladším lidem. Cílené projekty nesou názvy jako Aktivní v padesáti, Začínáme po 50,Jdi dál! 50+nebo Třetí kariéra. ÚP vám může i poskytnout příspěvek na rozjezd podnikání.

Splněné odložené sny

To co jste dlouho odkládali, si můžete konečně splnit. Motivací může být chtít jednoduše nezůstat bez práce a finančních prostředků, když marně hledáte práci. Zkušenosti, úspěchy a neúspěchy, které jste museli doposud v životě překonat, se vám budou hodit. Znáte hranice a soustředíte se na kvalitu. A i po padesátce můžete založit třeba startup. můžete dělat věci podle sebe, jak chcete vy, nikoli šéf. Zúročíte své zkušenosti v tom oboru, který vás baví. Většina lidí tohoto věku má odrostlé děti a dostatek času na podnikání. Je třeba si ale uvědomit, že postupně ubývají síly k práci a je třeba si klást splnitelné cíle.

Druhá polovina života může být ta lepší

Vstupní kapitál je nutností a nemáte-li jej, musíte si vzít úvěr. Je to spojeného s určitými riziky, ale budete-li se držet při zemi a rozjíždět podnikání na začátku v malém měřítku, stojí za to se postavit na vlastní nohy. Ujasněte si hodnoty, priority a celkový pohled na život i stárnutí. Nenechte si namluvit, že už vás nic nečeká. Udržíte si tak svůj životní elán, standard i kontakty. Dejte sobě možnost zažít pocit naplnění i v pozdějším věku a neohlížejte se na to, že si soused koupil papuče, chodí v pocintaném triku a dávno už to zabalil. Podnikání vám pomůže udržet kontakt s lidmi, který vám nedovolí upadnout v zapomnění a propadnout pocitu osamělosti. Oddalte stárnutí, co nejvíce to jde a buďte stále ve středu dění.