Jak se platí zálohy sociálního pojištění?

Zálohy sociálního pojištění
Zálohy sociálního pojištění

Podnikatelé musí platit sociální pojištění. Stojí za to si proto připomenout, jaké změny jsou v sociálním pojištění v letošním roce. Vysvětlení se bude hodit i podnikatelským nováčkům.

Jak vypočítat částku?

Určitě neškodí si připomenout, že zálohy sociálního pojištění platíte zpětně. Platbu musíte uskutečnit od prvního do dvacátého dne následujícího měsíce. Pokud jde o výši záloh, ta se řídí tím, jaký byl váš zisk v minulém účetním období, kterým je minulý rok. Za vyměřovací základ se bere polovina vašeho příjmu po té, co se odečtou výdaje. Výdaje se počítají buď jako paušál, nebo skutečné výdaje. Musíte odevzdat 29,2 % z vypočítaného vyměřovacího základu.

Minimální částku zaplatit musíte

V letošním roce je minimální vyměřovací základ 81 024 Kč. I když po výpočtu dospějete k menší částce, dejme tomu třeba 75 000 Kč, stejně pro vás bude platit částka 81 024 Kč. Z ní dávky činí 1972 Kč za měsíc. Minimálně musíte každý měsíc zaplatit tuto částku, tedy pokud je podnikání vaší hlavní činností. V porovnání s předchozím rokem se tato částka zvýšila o 29 Kč. Také je třeba vysvětlit, že když podnikáte jako vedlejší činnost při dalším zaměstnání, potom platíte minimální zálohu ve snížené výši, a to je 789 Kč. I ta se proti loňsku zvedla o 11 Kč.

Jaká pravidla platí při podnikání jako vedlejší činnosti?

V případě, že patříte mezi podnikatelské nováčky a podnikáte při stálém zaměstnání, není třeba zálohy platit v první roce vůbec. K doplacení dojde na základě zisku, když odevzdáte sociálce přehled o příjmech a výdajích. Máte povinnost přehled předat vždy nejpozději měsíc poté, kdy odešlete daňové přiznání za loňský rok. Vyděláte-li maximálně 64 813 Kč, také neplatíte vůbec. Jestliže tedy za letošek vyděláte třeba jenom 60 000 Kč, nebudete muset platit za daný rok vůbec a další rok nepotřebujete platit zálohy. Opět se provede vyúčtování až po odevzdání přehledu. To je výhoda.

Zdroj: cssz.cz