Franchising má velký podíl na úspěchu

podnikani
podnikani

Nejedna světově proslulá firma vděčí franchesingu za svůj úspěch. Franchezing je velice výhodným způsobem, jak začít podnikat a má své dobré postavení po celém světě. Za posledních dvacet pět let franchising roste a roste a představuje stále bezpečnější formu podnikání jak po stránce technologické, politické, ekonomické i organizační. Stále se zlepšují i politická nestabilita v poskytování informací o kapitálu.

Úspěšné franchesingové projekty mají velkou pravděpodobnost velké rentability a velkou pravděpodobnost uchycení nejen na místním trhu, ale i celonárodním a někdy i globálním. Franchesingu vděčí za kvalitní a dostupné výrobky i nejeden spokojený zákazník, ačkoliv vůbec netuší, že se o franchizing jedná. Díky franchizingu jsou mnohé kvalitní produkty a služby dostupnější.
Řada podnikatelů tento způsob rozjezdu vnímají jako unikátní možnost startu, který je nejen rychlý, ale i velice efektivní. Též je velká pravděpodobnost, že se na trhu udrží.
Mezinárodní organizace odhadují více než šestnáct tisíc samostatných franchizových značek a sítí, které působí v širokém okruhu podnikatelských činností.

Franchezing se označuje za výplod dvacátého století a Spojené státy americké bývají považovány za jeho kolébku. Své hluboké kořeny však sahají do feudální Francie do středověku. Pojmem franšíz vystihoval výhody, které získal od feudála obchodník k tomu, aby mohl prodávat své výrobky nebo vůbec provozovat určité soudobé podnikatelské aktivity. Existoval tehdejší franšízový systém, dokonce byly běžné známky na ochranu franchizové značky.