Rámcová smlouva. Co to je a k čemu slouží?

Rámcová smlouva. Co to je a k čemu slouží?
Rámcová smlouva. Co to je a k čemu slouží?

Funkce tohoto smluvního vztahu spočívá především v základním ustanovení smluvních podmínek mezi dvěma subjekty.  

Závazkový vztah není založen 

Při sepisování rámcové smlouvy byste měli vědět, že se při ní nijak nezakládá závazkový vztah. Nijak tedy nevznikají ani pohledávky, ani závazky stran, které smlouvu uzavřely. Jaký je tedy význam takto uzavřené smlouvy? Jedná se o to, že při jejím uzavření obě smluvní strany předpokládají, že naváží dlouhodobou spolupráci. Předem si proto takto ustanoví základní pravidla obchodního vztahu.  

Podle rámcové smlouvy se budou řídit i další 

Význam rámcové smlouvy spočívá v tom, že si pomocí tohoto smluvního vztahu obě strany ujasňují základní pravidla. Je tak pro ně v budoucnu mnohem jednodušší vypracovávat konkrétní smlouvy, ty totiž právě rámcové smlouvě podléhají (pokud v nich není konkrétně uvedeno, že tomu tak není).  

Součásti rámcové smlouvy 

  • Pokud uzavíráte rámcovou smlouvu, její součástí je například: 
  • Úvodní ustanovení, pomocí kterého se uvádí, že tato smlouva upravuje obchodní a platební podmínky, které budou platit u budoucích dílčích smluv.  
  • Základní ustanovení, ve kterém se vymezuje základní vztah mezi dvěma subjekty.  
  • Postup při uzavírání dílčích smluv, kdy je uvedeno, zda budou dílčí smlouvy v písemné či jiné podobě a jakým způsobem se bude řešit termín dodání.  
  • Doba a místo plnění, kdy se jasně vymezuje, od kdy začíná smlouva platit a kdy naopak její platnost končí.  
  • Cena a platební podmínky, ve kterých se hovoří o způsobu platby a případného řešení porušení platební morálky.  
  • Ukončení smlouvy, kdy se hovoří o způsobu, jakým může být rámcová smlouva ukončena.  

Samozřejmou součástí rámcové smlouvy je uvedení data a místa podpisu smluvních stran. Smlouva se zhotovuje ve dvou nebo více stejnopisech, které obě strany podepíší.