Jak postupovat při zahájení podnikání

Jak postupovat při zahájení podnikání
Jak postupovat při zahájení podnikání

Rozhodli jste se zkusit život na volné noze, kde jste sami svým pánem? Gratulujeme! Největší krok už máte za sebou a nyní vás čeká už jen několik drobných formalit, které musíte před zahájením samostatné činnosti vyřídit. 

Živnostenský list je základ 

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti musíte ze všeho nejdříve zavítat na živnostenský úřad, kde vám za poplatek 1000 korun vyřídí živnostenský list. Předem si promyslete, které činnosti budete chtít do živnostenského listu zapsat – volit jich můžete libovolné množství, položky nejsou nijak zpoplatněny. Oprávnění může mít i okamžitou platnost, takže začít podnikat můžete ještě tentýž den. 

Formulářem informujte úřady 

Jakmile je vám zřízen živnostenský list, máte povinnost se jako osoba samostatně výdělečně činná nahlásit také na finančním úřadě, u své zdravotní pojišťovny a na České správě sociálního zabezpečení. Tyto obchůzky si ale můžete zjednodušit ještě na živnostenském úřadě, kde s pomocí pracovnice vyplníte jednotný registrační formulář. Ten pak živnostenský úřad sám rozešle na výše zmíněné instituce a vy máte splněno.  

EET, daňová evidence, DPH  

Pokud plánujete přijímat platby v hotovosti a vaše činnost již podléhá EET, je nutné ještě před přijetím první tržby v hotovosti zahájit elektronickou evidenci tržeb. Od zahájení činnosti je pak potřeba vést evidenci vydaných faktur, případně i evidenci dokladů k výdajům – v případě, že budete chtít po skončení roku počítat výdaje na podnikání dle skutečných výdajů, nikoliv procentem z příjmů. Pokud jste plátce DPH, vedete také evidenci podle zákona o DPH.  

Sociální a zdravotní pojištění, daně 

Pokud budete podnikat na hlavní činnost, pak již od prvního měsíce musíte také platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V opačném případě neplatíte průběžně nic a výše pojistného se vám vypočte až na konci roku na základě výdělku. V případě využívání auta pro podnikání navíc čtvrtletně platíte zálohy na silniční daň.