Platební morálka na dobré cestě, v ČR však mnohem horší

Platební morálka
Platební morálka

Světový průměr ve splatnosti pohledávek se v současné době pohybuje 64 dní. Český národní průměr je pak 52 dní od data vystavení faktury. Je to ale celkem dost dlouhá a celkem nepochopitelná doba. Jen posunete závazky, které stejně zaplatit musíte. Za stejný úsek stejně nevyděláte mnohem více peněz. Navíc se jevíte ve špatném světle jiným. Platební morálka firem v České republice byla loni ve srovnání s Evropou mnohem lepší. Jde ale také o obor a osobní zkušenost. V roce 2016 včas faktury zaplatilo celkem 44,7 % tuzemských firem, v Evropě to bylo jen 39,1 % společností. Nejspolehlivěji tak proplácí faktury stále Dánové, Němci a dokonce Maďaři. Nejhorší platební morálku v Evropě mají Rumuni a Portugalci. Studie porovnání platebních informací z 18 evropských zemí od poradenské společnosti Bisnode ve spolupráci se společností Dun & Bradstreet to jasně dokazuje.

Platby faktur a splatnost

Každá 4 společnost na světě tedy musí čekat na uhrazení své faktury déle než 3 měsíce od jejího vystavení. Rozdíly jsou v jednotlivých zemích také v dopadech pozdních plateb na chod společností a velmi rozhodující faktor je i národní ekonomická stabilita. Mezi lety 2014 a 2016 se v České republice zvýšil počet firem, které své faktury zaplatí včas z 38,2 % na 44,7 %. Zlepšující se platební morálka českých firem souvisí s konjunkturou tuzemské ekonomiky. Platební morálka je důležitou informací nejen o stavu firmy, ale mnoho napovídá i o její kondici. Z vývoje platební morálky firem pak lze opravdu odhalit případné problémy ještě mnohem dříve, než nastanou a uvedou vás do potíží. Celosvětový trochu nepochopitelný trend, kdy překračování splatnosti pak může zásadně poškozovat, nebo dokonce úplně zlikvidovat malé a střední podniky, se jeví jako logický záměr je zničit. Pro české podnikatele je to také dlouhodobě velkým problémem.

Prodlužování dob splatnosti faktur

V posledních 4 letech se situace v evropském měřítku o něco málo zlepšila. Podle průzkumu společnosti Intrum Justitia zaznamenaly zásadní propad tuzemské podniky v tzv. evropském indexu rizikovosti plateb, do kterého se započítává skutečná splatnost i dopad pozdních plateb na chod celé společnosti. Analýza vycházela z odpovědí 10,5 000 vedoucích pracovníků firem původem z 29 evropských zemí. Až 90 % podnikatelů zažilo žádost o odklad. V loňském roce se ve stejném průzkumu ČR umístila mezi nejdisciplinovanější země na 16 místo za Slovensko a letos skončila až na 25. příčku. Důvodem pozdních plateb jsou finanční potíže dodavatele, vzájemné spory o dodání služeb i zboží, administrativní problémy, chyby zaměstnanců a záměrně opožděné platby. Hůře dopadlo už jen Irsko, Itálie, Řecko a Portugalsko. Nedisciplinovanost, nespolehlivost a také neschopnost odběratelů uhradit své závazky vůči svým dodavatelům včas obrovsky brzdí ekonomiku. Brzdí to investice do nových technologií s přijetí nových zaměstnanců.