Nové franchizové projekty – Exteria

exteria
exteria

Franchizing je zopakování úspěšného podnikatelského projektu na dalším místě pod záštitou stejné značky. Exteria je unikátním, velice úspěšným projektem, který stále roste a roste právě díky franchizové koncepci. Společnost se zaměřuje na poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Profesně vyškolený odborný personál radí a pomáhá novým i stávajícím podnikatelům s touto problematikou a to v širokém spektru různých aktivit (zdravotnictví, školství, úřady…) Cílovou skupinou jsou veškeré státní a podnikatelské subjekty, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. Celých 40 % podnikatelských subjektů v republice tuto problematiku neřeší a vůbec o této povinnosti neví.Zároveň nabízí zastoupení firem při státních kontrolách ze strany kontrolních úřadů.

Exteria má vše velice dobře promyšlené a vychovává si velmi dobré odborníky ve své síti franchizy. Nabízí pro začínající podnikatele, kteří se s nimi chtějí zapojit do projektu, odborné vzdělání v tzv. Exteria akademii.
Společnost Exteria má jako jednu z hlavních dlouhodobých cílů vybudovat poradenské centrum bezpečnosti práce a požární ochrany pro podnikatele na co nejvíce místech České republiky a pokrýt tam většinovou klientelu.
Pro podnikatele, který by se chtěl zapojit do franchiz Exteria to znamená získat vlastní podnik, který je ovšem úspěšný a ziskový a dlouhodobě generuje vysoký podíl finančního toku. Extéria zaručuje, že Při dodržení všech postupů v provozní příručce, kterou firma dodává, a při plném pracovním nasazení je návratnost vstupní investice do 8 měsíců od otevření poradenské kanceláře.