Motivujte své pracovníky

motivujte zamestnance
motivujte zamestnance

Hned úvodem si získejte zaměstnance na svou stranu a dejte jim pocit důvěry. Pracovníky lze snadno motivovat například takzvanými hračkami pro dospělé. Dejte jim možnost vybrat si pracovní pomůcky podle svého vkusu, potřeb a preferencí. Zejména telefon, notebook, u IT i software, u odborných profesí nářadí, ochranné oblečení a speciální pomůcky. Definujte rozpočet na vybavení a ať si zaměstnanec vybere sám to, co mu vyhovuje.

 

Známé pracovní kolečko

Velmi efektivním a zajímavým nástrojem, který výrazně pomáhá všem nováčkům zapadnout do kolektivu i celé firmy, je krátké pracovní kolečko odspoda nahoru po jednotlivých odděleních. Metoda je využívaná zejména velkými společnostmi. Nový pracovníci rychle pochopí, jak fungují procesy ve firmě, seznámí se s celkovým fungováním, poznají lidi v podniku a jejich práci. Pomůže jim to rychle se adaptovat do nového pracovního prostředí. Vědět, že žádná práce není zbytečná a všechno má svoje pro i proti zamezuje pocitům, že ten vedle, nedělá nic nebo špatně odvádí svoji práci. Mít přehled se vyplatí.

 

Pravidelná setkávání vedení a zaměstnanců

V první řadě při setkání dbejte na efektivitu. Bezduché tlachání beze změny a výsledku je pro pracovníky i pro vás ztráta času. Važte si času svého i času svých lidí. Informovat zaměstnance o stavu firmy a předpokládaném vývoji i strategii je důležité pro fungování společnosti. Zhodnocení minulého období a oslava dosažených úspěchů, popřípadě vyhlášení nejlepších týmů a jednotlivců s jejich oceněním patří vždy na úvod. Pak je třeba nastínit výhled do budoucna a seznámit zaměstnance s plány a cíli, které se promítnou do pracovních povinností zaměstnanců. Dbejte o veselou atmosféru a snažte se docílit toho, že se budou pracovníci na porady těšit.

 

Motivující soutěže v rámci firmy

Všude nejsou interní soutěže uplatnitelné, ale u mnoha profesí patří mezi úspěšné motivační nástroje. Jsou hojně užívané mezi jednotlivci i týmy, zejména třeba u makléřských společností a obchodníků. Kromě finančního bonusu může být odměnou víkendový pobyt či wellness víkend nebo placené dny volna navíc. Je třeba mít ale opět na paměti, že někdo prostě není soutěživý typ.

 

Teambuilding

Tento typ akcí dokáže stmelovat pracovní kolektiv. Někteří zaměstnanci nemají tyto aktivity rádi a není dobré je nutit násilím. Je ale dobré, aby se zapojili alespoň do některých z těchto akcí. Zvýšit soudržnost týmu a pokusit se jej stmelit má velký význam. Vždy jde o formu a způsob realizace akcí. Každá akce by měla mít i cíl, aby nešlo pouze o pobyt v přírodě, neustálé diskuze bez koncepce nebo večer v alkoholovém opojení. Můžete vedle různých her či plnění úkolů uspořádat i charitativní den nebo vylepšení okolí v podobě brigády.