Investiční skupina DRFG

drfg
drfg

Investiční skupina DRFG investuje zejména do finančních služeb, nemovitostí, zdravotnictví, energetiky a telekomunikací. Společnost DRFG se soustřeďuje na investice mnoha českých společností a firem, kde již získalo pracovní příležitost velké množství lidí. Jde tak o jednu z největších předností této investiční skupiny, kdy udržují svoji činnost pouze v rámci České republiky.

V jejich podílových fondech můžete vysoce efektivně zhodnocovat své peníze, anebo využít pro zhodnocení svých finančních prostředků i DRFG dluhopisy. Za poslední dva roky investiční skupina DRFG dokázala znásobit spravovaný majetek až na tři miliardy. Vybudovala si dlouhodobě i velmi dobré vztahy v Lichtenštejnsku, jež je významným fondovým centrem v Evropě, ke kterému patří i Lucembursko. Díky skutečnosti, že tyto fondy mohou disponovat evropským pasem, lze s nimi operovat na území celé EU.

DRFG a investice

Jeden z fondů Investiční skupiny DRFG je zaměřený na firemní i státní dluhopisy a podléhá nejpřísnější evropské regulaci UCITS. Velkou výhodou je i skutečnost, že do něj lze vstoupit již od částky 100 korun měsíčně. Zkušenosti s investicemi zde tak můžete čerpat téměř od nuly. Další možností je fond zaměřený na nemovitosti. Jestliže se rozhodnete stát držitelem podílových listů, stanete se spoluvlastníkem spolu s ostatními investory. Nenechte tedy své peníze ležet ladem na účtu, chopte se šance a bezpečně je nechte vydělávat.

DRFG a projekty

Investiční skupina DRFG se zabývá investičními fondy, ale i dalšími aktivitami. Vsadili na investice do atraktivních firem, kde již nyní pracují stovky lidí. Tato společnost myslí i na studenty, pro které byl založen projekt s názvem UNIFER. Zde se mohou mladí lidé učit již v období studia formou reálných zakázek. Tím získají cennou praxi a zkušenosti již při škole. Propojením této získané dovednosti, znalostmi světových jazyků a studiem či praxí v zahraničí, získávají mladí lidé velkou šanci na dobré uplatnění na pracovním trhu.

Celý byznys zde má pevné základy a není závislý pouze na jednotlivcích a daných okolnostech ovlivňujících jeho vývoj. Jistotou jsou právě projekty v energetice, zdravotnictví, telekomunikacích či v oblasti nemovitostí. Ty jsou lidským faktorem ovlivňovány mnohem méně a mají vyšší stabilitu. Většina konkurenčních firem vyvádí peníze za hranice. Investiční skupina DRFG si velmi dobře uvědomuje skutečnost, že je třeba držet peníze uvnitř naší země a rozvíjet zdejší ekonomiku.