Jak chránit své finance před ekonomickým ochlazením? Jednou z cest je investice do nemovitostního fondu DRFG

david rusňák
david rusňák

Komerční nemovitosti byly po dlouhé časy nedoceněnou formou investice do nemovitostí a lidé do nich příliš neinvestovali. Tím spíše jsou podle hlavního ekonoma CZECH FUND, která spadá do skupiny DRFG, Lukáše Kovandy nyní větší investiční příležitostí. Značka podílových fondů CZECH FUND cílí právě na tento typ nemovitostí.

Lukáš Kovanda říká, že investice do komerčních nemovitostí mají ve srovnání s jinými investičními nástroji celou řadu výhod. Výrazně lépe si vedou v dobách ekonomické krize, obstojí lépe proti výkyvům ekonomiky a dá se předpokládat stabilnější výnos v dlouhodobém měřítku. Hodnota nemovitostí v posledních letech stále narůstá. Pro porovnání: akciové fondy, zlato ale i dluhopisy zaznamenaly propad ve výnosech. Kovanda také vypichuje, že při posledním ekonomickém ochlazení nepostihl trh s komerčními nemovitostmi takřka žádný propad a následky krize překonaly poměrně záhy. Nijak dramaticky se nepropadl ani celý nemovitostní segment.

Nemovitostní fondy DRFG přinášejí dlouhodobé a stabilní výnosy

Retailové parky a nákupní zóny jsou zárukou stabilních výnosů také díky dlouhodobým nájemním smlouvám, a tedy i velmi vysoké obsazenosti. Nájemní smlouvy jsou podepisovány v průměru na pět let, některé řetězce mají smlouvy dokonce na dvojnásobně dlouhou dobu – tedy deset let. Investoři tak mají vysokou pravděpodobnost zhodnocení jimi vložených peněz do investičního fondu nemovitostí.

Podílové fondy jsou výrazně snadnější variantou, než koupě domu nebo bytu se záměrem investování financí. Investor má více času na další rozvoj a nemusí trávit čas s výběrem správcovské firmy objektu, hledáním nájemníků a následným řešením jejich požadavků a problémů, které souvisejí s užíváním pronajaté nemovitosti. Dalším velkým břemenem jsou finance vynaložené na rekonstrukci nemovitosti, byť jste si ji pořídili za účelem investice.

V případě podílových fondů odpadá riziko neplacení nájemného nebo nenadálý odchod nájemníka z nemovitosti. V případě nemovitostního fondu je možné využít pojištění nemovitostí proti vandalismu nebo povodním.

Další články o DRFG a Davidu Rusňákovi:

Autor: Michal Pecka