Daně jsou posunuty. Jak to tedy s nimi letos je?

Daně jsou posunuty. Jak to tedy s nimi letos je?
Daně jsou posunuty. Jak to tedy s nimi letos je?

Koronavirus zasáhl nejen Českou republiku, ale také svět. Vláda se proto rozhodla s tímto problémem bojovat, vždyť právě kvůli nemoci přišli mnozí lidé o práci, zejména živnostníci spoléhající se na zahraničí nebo zaměřující se na poskytování kulturních akcí. Obávaná nemoc však přišla v nejméně vhodný okamžik. Do konce března se měly odevzdávat daně. Jelikož to však řada lidí nechávala na poslední chvíli, nedostatek práce jim zaplacení daní trochu znemožnil. V souvislosti s tím se proto vláda rozhodla platbu daní přesunout. Podívejme se na tuto problematiku, ať víme, kdy máme právě daně řešit podle nových nařízení.  

Do kdy nejpozději podat daňové přiznání? 

Vůbec první otázkou je, do kdy se má daňové přiznání podat. Daňové přiznání se v tomto případě podává nejpozději do prvního červencového dne letošního roku, tudíž na to aktuální máme víc jak dva měsíce. Kromě toho budou prominuty také pokuty nebo případné úroky z prodlení.  

V souvislosti s tím se také pojí sociální a zdravotní pojištění, mělo by to být naprosto stejné jako u daní z příjmů.  

Když standardně odevzdávám daně do prvního července, mění se pro mě něco? 

Pakliže máte daňového poradce nebo účetní čili pokud standardně odevzdáváte daně do prvního července, v tomto případě se pro vás nic nemění. Nemáte nijak posunutý termín pro odevzdání daňového přiznání.  

Kdy zaplatit doplatek na dani? 

Možná jste podali daňové přiznání už k prvnímu dubnu, ale z důvodu aktuální situace ho ještě nedoplatili. Nabízí se otázka, kdy tedy doplatek na dani uhradit, když je nyní daňové přiznání posunuto. Od původního termínu je nyní nově možné uhradit daň až do prvního července, což je tedy výjimkou od původního ustanovení, na které jsme zvyklí.  

Pracuji i podnikám. Do kdy podávám daně já? 

V případě, že máte příjmy jak z podnikatelské činnosti, tak ze zaměstnání, v takovém případě se na vás žádná výjimka nevztahuje.