Ze světa a do světa, export mimo EU roste

Ze světa a do světa
Ze světa a do světa

Malé a střední firmy opět začínají exportovat do Ruska a stále ještě dominují trhy EU. Nejžádanější státní podporou je stále agentura CzechTrade a jejím největším přínosem je fyzická přítomnost zahraničních zástupců v daných teritoriích. V důsledku ukončení intervencí ČNB se nyní naše firmy mnohem více zajišťují vůči kurzovým rizikům. Výsledky hlavního exportního průzkumu od Asociací malých a středních podniků a živnostníků, tedy AMSP ČR, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, MPO, hovoří jasně. Průzkum pak připravila agentura Ipsos u 500 malých a středních exportérů. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se zajímala i o směr českého exportu. Roste počet českých podniků s exportem mimo Evropskou unii.

Nárůst firem exportujících i za hranice EU

Ve srovnání s loňským rokem je větší. Zejména je to do zemí ze Společenství nezávislých států a na Blízký východ. Trhy v zemích SNS také oživují a v popředí je znovu Rusko. Za první 4 měsíce vzrostlo meziročně o 21 %. Oproti loňsku stoupl o 7 % podíl firem exportujících do 11 zemí. Ze zemí EU je velký zájem o Německo. Bariérou se stává stále rostoucí byrokracie. Průzkum dokládá, že si firmy věří, sází na kvalitu svých výrobků a nespoléhají jen na konkurenční výhodu v podobě nízkých cen. Podnikatelé překvapují vyšší přidanou hodnotou na bázi speciálních služeb. Intenzivněji se řeší kurzová zajištění a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Účast na zahraničních výstavách a veletrzích

Agentura CzechTrade je pro podnikatele dlouhodobě nejpřirozenějším partnerem a vnímají ji jako prověřenou a nezávislou státní podporu. Nejčastěji využívanou službou této agentury je podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Tu nyní využilo 71 % firem. Dalších 46 % využilo službu exportní konzultace a pomoc 45 % vyhledání obchodního partnera. Celé ¾ exportérů, kteří mají zkušenost se službami agentury CzechTrade budou její služby i nadále využívat. Pomoc s marketingem a propagací, vyhledávání vhodných obchodních partnerů i distributorů, celosvětová síť zahraničních zástupců, kteří dobře znají daná teritoria a exportérům poskytují cenné know-how, je velkou pomocí našim firmám.