Úspěšný recept na spokojené franchízanty

spokojené franchízanty
spokojené franchízanty

Franchízing je především vztahový byznys. Nejde jen nové franchízanty získat a provést tzv. hunting, ale jer třeba si je udržet spokojené a motivované, tzv. farming. To ale není vůbec jednoduché. Franchízingový model podnikání je také o vztazích s franchízanty. Mezi lídry franšízových sítí, kteří dosahují v této oblasti franchízingu opravdu vynikající nebo mimořádné výsledky a mnohdy jsou pro ostatní velkou inspirací se řadí třeba RENOMIA. Jde o podnikatelský fenomén, kdy se z malé rodinné firmy vypracovala až k největšímu pojišťovacímu makléři, který byl založen ve střední Evropě.

RENOMIA a její úspěchy

Klára Kodua je jednatelka sítě RENOMIA NETWORK má velké úspěchy při vytváření a stabilizaci sítě franchízantů. RENOMIA NETWORK se, jako vůbec jediná pojišťovací makléřská síť v České republice, může pochlubit tím, že členové této sítě sami neopustili její řady a dosahuje tak 100 % úspěšnosti při svých obnovách smluv o další spolupráci. Členové setrvávají v síti, protože dostávají od centrály velkou podporu a zázemí a RENOMIA ACADEMY jim přináší i pro ně užitečný síťový informační systém. Klára KODUA, M. A., je nyní i jednatelkou samostatné divize RENOMIA – sítě RENOMIA NETWORK. Od roku 2013 zastává mimo tuto pozici i funkci obchodní ředitelky RENOMIA GROUP. Od ledna 2014 se stala také členkou výkonného výboru této skupiny. Má za sebou studium mezinárodních vztahů na budapešťské Central European University. Ve skupině RENOMIA pracuje již od roku 2001, kde prošla manažerskými pozicemi v marketingu, jak v mezinárodním, tak i v obchodním oddělení. Je také dlouholetou členkou Franchise Clubu.

Franchising a RENOMIA, a. s.

Mateřská společnost RENOMIA, a. s. se nyní specializuje zejména na pojistné programy určené pro firmy a jejich zaměstnance. V současné době je největším pojišťovacím makléřem založeným ve střední Evropě přímo v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Vznikla v Hranicích na Moravě již v roce 1993 a od té doby zaznamenává svůj zcela nepřetržitý meziroční růst. V současné době zprostředkovává pojistné ve výši 6,2 mld. korun a má více než 750 spolupracovníků, 9 poboček u nás a v zahraniční má dceřiné společnosti. Zakladatelkou, ředitelkou a akcionářkou dané pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA je paní Jiřina Nepalová. Makléřská síť RENOMIA NETWORK vznikla již roku 2008 jako samostatná divize skupiny RENOMIA. Franchízing se osvědčil a společnost od svého založení plynule a kontinuálně roste, tedy meziročně jde asi o 11 %. K síti se připojilo již 112 franchízantů z celé ČR.