Trendy ve světě franchisingu? Především rovnoprávnost při jednání obou stran

Trendy ve světě franchisingu
Trendy ve světě franchisingu

Poslední roky jednoznačně ukazují, že franchising má své významné místo ve světě jako způsob podnikání. Samozřejmě i světový trh franchisingu se vyvíjí a mění. Zkusme si stručně a jednoduše probrat alespoň některé důležité trendy v této oblasti, s nimiž se v posledních letech setkáváme.

Tvoří se horizontální spolupráce

O co jde především? Změny se odehrávají zejména v poli vztahů mezi franchisovými partnery. Především jde o to, že vztah mezi franchisorem a franchisantem je stále rovnoprávnější. Rozhodně neplatí, že by franchisant byl totálně podřízený franchisorovi a dělal všechno, co se mu řekne. Nejde o vztah učitele a žáka. Mezi oběma funguje stále více rovnoprávných prvků. Místo vertikální spolupráce jde o horizontální formu, kde putují neustálé informační toky, jde o hráče, kteří dohromady tvoří jeden tým.

 

Funguje úspěšná kooperace

Oba partneři kooperují, aby výsledkem byl maximální zisk. Díky takto úzké spolupráci dochází k tomu, že se maximalizuje zisk a úspěšnost, právě díky tomu, že oba jsou v úzkém kontaktu, neustále si vyměňují informace o vývoji trhu, prodejích atd. a pružně reagují na všechny změny. Potom výborně funguje synergie obou subjektů, která se samozřejmě projeví na úspěchu jednotlivých franchis, ale také samotného franchisora, který se stále zlepšuje.

 

Staví na obchodních vztazích

Dalším vývojovým trendem je stoupající vzájemná závislost obou partnerů. To samozřejmě neznamená nic negativního, právě naopak. Obě spolupracující strany, tedy franchisor i franchisant, perfektně dodržují povinnosti, které jim vzájemně vyplývají z uzavřených dohod.

 

Díky tomu se mohou na sebe vzájemně spolehnout, jejich spolupráce se utužuje. Mohou stavět na svých obchodních vztazích, na uzavřených platných pravidlech, a to je nesmírně důležité.