Jak probíhá refinancování a co k němu potřebujete?

Jak probíhá refinancování
Jak probíhá refinancování

Určitě už chápete, jak důležité je pro firmu i pro vás samotné refinancování a to platí u hypoték i u půjček. Oceníte, že vám toto rozhodnutí v budoucnosti ušetří velké peníze. Pokud jste se k refinancování skutečně rozhodli, potřebujete znát přesný postup, jak refinancovat.

 

Zahajte refinancování

Uvažujete o  refinancování hypotéky. Už jste oslovili svoji původní banku s tím, že vám končí fixace a chystáte se k refinancování. Její nabídka vás ale neuspokojila. Proto jste se rozhodli poohlédnout u konkurence. Prostudovali jste několik nabídek a na základě zvážení jste se rozhodli pro jednu z nich. Dali jste už na vědomí nové bance, že refinancování žádáte od ní. Nyní už jednáte s novou bankou. Potřebujete:

 • Smlouvu o hypotečním úvěru u staré banky
 • Dva doklady totožnosti
 • Zástavní smlouvu od původní banky
 • Nabývací titul k nemovitosti
 • Výpis z katastru nemovitosti
 • Výpisy z úvěrového účtu nebo potvrzení o příjmu
 • Vyčíslení dluhu u staré banky
 • Číslo účtu, kam nová banka pošle peníze na uhrazení dluhu staré bance
 • Datum, kdy dochází k předčasnému splacení hypotečního úvěru u staré banky
 • Souhlas původní banky s tím, že nová banka bude uvedena na druhém místě v zástavním právu
 • Příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti ze strany staré banky
 • Zrušení vinkulace pojistného plnění u staré banky, které proběhne po té, kdy je pohledávka uhrazena a vyčíslen zůstatek úvěru.
 • Původní, případně nový odhad ceny nemovitosti a také fotografie její současného stavu, a to jak interiéru, tak exteriéru

U půjček je všechno jednodušší

U refinancování půjčky je průběh procesu jednodušší, protože odpadají dokumenty související s nemovitostí a zástavním právem. V zásadě jsou potřeba jenom dva doklady, potvrzení o příjmu, vyčíslení dluhu u staré banky, její souhlas s předčasným splacením půjčky.