Přes Airbnb se v Praze nabízí stále méně bytů

Airbnb
Airbnb

Aplikaci nazvanou Airbnb nemusíme dlouho představovat. Jedná se o aplikaci, která pronajímá byty, a to kdekoli na světě. Většinou se jedná o krátkodobý pronájem, který využíváme zejména tehdy, kdy cestujeme. Je to mnohem levnější než klasické hotely nebo hostely, na druhou stranu je to stejné, jako kdybychom spali u kamarádů. V současné době Airbnb funguje také v Praze, kde se pronajímá celá řada bytů. Bohužel i Airbnb má vliv na neustále rostoucí ceny nájmů. Dnes se pronajímá přes tuto aplikaci více jak šest tisíc bytů.

Možná se ptáte, jak může mít aplikace vliv na rostoucí ceny pronájmů. Je to jednoduché – lidé raději dávají své nemovitosti ke krátkodobému pronájmu, který si stanoví drahý. A jelikož zbývá jen hrstka těch, kteří nabízí dlouhodobý pronájem, mohou své ceny za pronájem navýšit, vždyť pronájmů moc není. Právě proto se politici snaží tuto aplikaci trochu usměrnit. Snaží se o to, aby aplikace dodržovala jistá pravidla. Nejen, že by se tím mohlo pomoct ceně nájemného, ale také budou sousedi pronajímaných bytů více v klidu. Mnohým totiž střídající se lidé v bytech vadí. Nejen, že jsou mnohdy až rušní, jelikož neznají naše pravidla, ale také se nepodílí na údržbě paneláku.

Nabízených bytů je čím dál více

I když se neustále hovoří o tom, že Airbnb je aplikace fantastická a že ji využívá opravdu mnoho lidí, není to tak, jak se zdá či o čem se mluví. Podle všeho není atraktivita aplikace na tak vysoké úrovni, jak se mnozí domnívají. Podle všeho je to sice atraktivní aplikace, ale nabízených bytů v ní neustále ubývá.

Jak jsme zmínili, aktuálně se v hlavním městě nabízí prostřednictvím této aplikace šest tisíc bytů, což je zhruba procento ze všech soukromých bytů v hlavním městě.

Kolik bylo bytů v aplikaci dříve?

Zatímco nyní aplikace nabízí sotva šest tisíc bytů, v minulosti byl počet obrovský – dělalo to konkrétně 25 668 bytů.