Jak ušetřit na daních i několik desítek tisíc?

Jak ušetřit na daních i několik desítek tisíc?
Jak ušetřit na daních i několik desítek tisíc?

Daně budou zanedlouho zase aktuální téma, což znamená, že je třeba se na ně připravit s dostatečným předstihem. I když do vyplňování daňového přiznání ještě pár měsíců zbývá, stejně se vyplatí vědět, jak letos lze na daních ušetřit i několik desítek tisíc korun. V současné době se hodně šibuje s různými slevami a zvýhodněními, vláda zkrátka chce elegantním manévrem zase přitížit hlavně drobným živnostníkům. Nenechte se tím ale rozhodit.  

Obecně lze ušetřit díky třem položkám, v němž je zahrnuto několik slev. Těmi položkami jsou daňové slevy, daňová zvýhodnění a odečitatelné položky. Zaměřme se na každou jednu položku, ať víme, jak to v daňovém přiznání provést.  

Daňové slevy 

V daňových slevách se setkáte třeba se základními slevami na poplatníka. Ta se vždycky účtuje v plné výši, tvoří částku 24 840 korun. A pak tu jsou další slevy, které můžete uplatnit. Je to třeba sleva na manžela nebo sleva na manželku. Zde je však podmínkou, že manželka nebo manžel neměl příjem za minulý rok vyšší než 68 tisíc korun.  

Dále existuje sleva na invaliditu, kterou mohou uplatnit invalidní důchodci. Ti, kteří mají důchod prvního a druhého stupně, mohou uplatňovat slevu ve výši 2520 korun, invalidní důchodci třetího stupně pak částku 5040 korun. Pak do daňových slev patří sleva na postižené osoby, sleva na studenty a samozřejmě sleva za školku.  

Daňová zvýhodnění 

Co nám může spasit i několik desítek tisíc korun, jsou daňová zvýhodnění. To se týká hlavně rodičů, kteří mohou uplatnit slevu na děti. Podmínkou ale je, že slevu může uplatnit zásadně jenom jeden z rodičů. Zatímco sleva na jedno dítě činí 15 204 korun, na druhé dítě je sleva vyšší, a to 19 404 korun. Sleva na třetí a další dítě pak dosahuje částky 24 204 korun.  

Odečitatelné položky 

Spasit finance nám mohou i odečitatelné položky, což jsou položky, kvůli kterým je třeba vyběhat potvrzení nebo různé papíry potvrzující provedení transakce. Patří sem třeba dary nebo bezúplatná plnění, také úroky nebo pojistné.