Co vás čeká, pokud chcete podnikat formou franchisingu?

podnikání franchising
podnikání franchising

Uvažujete o podnikání? Jednou z možností, jak začít podnikat, je využít franchising. Jedná se o výhodný obchod. Na jedné straně někdo uděluje povolení k prodeji produktů či poskytování služeb někomu jinému. Vždy se jedná o dlouhodobou spolupráci, kdy za určitých, předem stanovených podmínek poskytne jedna firma znalosti o vedení firmy jiné firmě a zároveň jí také propůjčí svoji obchodní značku.

Vztah poskytovatele a příjemce značky

Odborně řečeno, na jedné straně stojí franchisor, tedy poskytovatel smlouvy, konceptu vedení firmy, na druhé straně franchisant, který tuto koncepci přijímá a podniká pod danou obchodní značkou za přesně stanovených pravidel. Franchisor nabízí firemní know-how, výrobní metody, vlastnictví různých práv, využití obchodního názvu a značky atd., prostě všechno, co je k podnikání potřeba. Franchisant se zavazuje k tomu, že bude provozovat své podnikání v souladu s politikou franchisora, po dobu trvání smlouvy respektovat veškerá stanovená pravidla a vstupuje do podnikání na svou vlastní pěst.

Standard musí fungovat všude stejně

Tímto způsobem vzniká síť samostatných hospodářských jednotek – obchodů, výroben, poskytovatelů služeb atd. spojených pod jednou firemní značkou, které se ale řídí určitými danými firemními standardy. Jinými slovy navštívíte-li například provozovnu rychlého občerstvení McDonald´s v jednom městě, mělo by v ní fungovat všechno úplně stejně jako v další provozovně stejné značky, i když ta bude umístěná asi o 500 km dál a třeba už v jiné zemi. Franchisant vloží své peníze do pobočky, jejího vybavení a dostane za to firemní koncept McDonald´s, ovšem jeho podnikání už jinak probíhá na jeho vlastní riziko. Je tedy jenom na něm, zda se mu v podnikání bude dařit a bude ho rozvíjet, nebo zkrachuje. Od svého franchisora dostane know-how, ochrannou známku a franchisový balíček standardů.

Zdroje: wikipedia.org