Chytrý tah – nebo bláhovost

Námořnictvo a vodní stroje
Námořnictvo a vodní stroje

Že Američané poslední dobou často přemýšlí nad tím, kam investují své našetřené peníze, není novinkou. Avšak rozhodli se šetřit na vodních zbraních. Proti zemím jako je Rusko a Čína, chtějí využít roboty na místo ponorek a lodí.

Američané již vlastní něco jako bezpilotní letadla, očividně se jim tato technika velmi osvědčila, jelikož americká armáda nejspíše brzy obdrží bezposádkové lodě. Nebo spíše „bezkapitánské“ lodě.

Tyto zbrusu nové vodní stroje, by měli zvládat v mělkých vodách, vyhledávat ruské a čínské ponorky, které jsou za normálních okolní velmi těžko odhalitelné.

Ponorky jsou dieselové a mohou být velmi nebezpečné. A právě úspora životů kapitána lodi a jeho posádky je pro americkou armádu velmi důležitým cílem.

Americká agentura s názvem DARPA, zabývající se právě vývojem technologií, které jsou čím dál více pokročilejší, začala nově vyvíjet i výše zmíněné bezposádkové lodě. Již v dubnu začne agentura testovat první bezposádkový triman Sea Hunter, překládaný do češtiny jako mořský lovec. Tuto potvrzenou informaci jako první vypustil do světa server The Diplomat.

Testy

Testy na moři, zvané ACTUV (The Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, což je do češtiny překládáno jako bezposádkové protiponorkové plavidlo pro nepřetržité mise), mají začít již 17. dubna 2016. V tento datum má lovec ponorek vyplout z loděnice Vigor v Oregoně.

Testování bude probíhat dlouhých 18 měsíců, kdy bude loď vystavena nejrůznějším zátěžím a překážkám. Ověřován bude především provoz bez posádky a také její funkčnost a schopnost detekovat případně ponorky. Výhodou je její výdrž. Byla navržena tak, aby zvládla 60-90 dní v kuse na moři.

Úkolem dlouhého 18 měsíčního testu je odhalení případných nedostatků, chyb atd, aby ji ještě zvládli uvést do dokonalosti. Dále cílem ACTUV je odhalování tichých dieselových ponorek výše uvedených zemí. Velkou výhodou je, že loď by měla být schopna detekovat ponorky i v mělkých vodách mnohem dříve a hlavně levněji než doposud využívaná technika.

V případě, že loď ponorku detekuje, již její sledování přejímá specializovaná plavidla, tudíž stroj slouží opravdu jen k objevení.

Námořnictvo věří, že uvedením do provozu těchto novinek výrazně sníží finanční náklady na provoz oproti křižníkům.

Vývojáři odhadují, že náklady na lovce ponorek budou okolo 15-20 tisíci dolary na den.

Plavidlo by mělo být dlouhé pouze 42,2 metrů a 140 tun těžké.  Prozatimně není v plánu, že by plavidlo bylo nějakým způsobem vyzbrojeno.