Vývoj franchisingu u nás: Nejsme žádným izolovaným ostrovem, i u nás počet firem roste

Vývoj franchisingu u nás
Vývoj franchisingu u nás

Samozřejmě celosvětový franchising a trendy, jež se v něm objevují, silně ovlivňují také vývoj u nás doma. To je logické, Česká republika není žádným izolovaným státem, v němž by se neprojevovaly žádné tendence života okolo nás, není opuštěným ostrovem v moři nezávislým na nikom a na ničem. Naopak. Jaké tendence tedy v českém franchisingu sílí?

 

Síť má větší sílu, než osamělí běžci

Kapitál se u nás stále více koncentruje, vznikajíc zde rozmanité sítě a strategické aliance, které samozřejmě mají daleko větší sílu, než jednotlivci. Dá se skoro říci, že jednotlivcům odzvonilo.

 

Ve franchisingu zkrátka platí pořekadlo: Víc hlav víc ví. Je lepší být součástí strategické aliance či sítě, pak máte daleko lepší pozici, než jako osamělý běžec uprostřed velice silně konkurenčního trhu. Spousta lidí už to pochopila.

Mezinárodní hráči v rámci střední a východní Evropy

Dále se zde obchod stále více internacionalizuje. Mezinárodní franchisové koncepty fungující v mnoha různých zemích jsou naprosto běžnou záležitostí. Expanze na nové trhy průběžně neustále rostou, a to zejména v okolních zemích, soustřeďují se na střední a východní Evropu.

 

Rodí se franchisoři, kteří mají bohatou síť franchisantů nejenom u nás, ale i v sousedních státech, především těch z regionu střední a východní Evropy. Využívají tak synergie podobné situace a podmínek panujících v někdejších postkomunistických zemích.

 

Malí podnikatelé hledají spojení

Dalším silným jevem franchisového podnikání u nás je silný růst tržní konkurence. V současnosti je zde konkurenční tlak opravdu velice silný. Uspějí jenom ti nejsilnější, kteří zvládnou tlak. Naopak kvůli tomu klesá pozice a síla nezávislých a individuálních podnikatelů u nás.

 

Mnoho malých a středních podnikatelů proto hledá různá napojení na franchisové systémy. To snižuje jejich podnikatelská rizika a dává jim do ruky trumf v podobě určité ochrany před konkurencí. Rostou také požadavky na znalosti a zkušenosti samotných podnikatelů.