Povinné minimální zálohy pro podnikatele v roce 2022: Hlavní činnost 

Povinné minimální zálohy pro podnikatele v roce 2022: Hlavní činnost
Povinné minimální zálohy pro podnikatele v roce 2022: Hlavní činnost

V letošním roce opět došlo k navýšení záloh, které jsou povinni odvádět všichni podnikatelé. Jaké částky na nás čekají?  

Zálohy na důchodové pojištění pro hlavní činnost 

V případě, že jste se rozhodli být osobou samostatně výdělečně činnou a máte tuto aktivitu jako hlavní činnost, čeká vás povinné odvádění záloh na důchodové pojištění.  

Tato záloha je stanovena na minimální částku 2841 korun. Vždy je splatná až do konce daného měsíce, takže například za duben 2022 musíte platbu uhradit do posledního dne dubnového měsíce. Pokud jste podnikali i v předchozím roce, až do podání přehledu za rok 2021 budete platit zálohy, které byly pro vás platné za uplynulý rok. Minimálně se ale vždy bude jednat o částku 2841 korun měsíčně.  

Zálohy na zdravotní pojištění podnikatelů v roce 2022 

Zahajujete svou podnikatelskou činnost v roce 2022? V tom případě budete platit pravidelné zálohy na zdravotní pojištění ve výši minimální zálohy. Ta je pro rok 2022 stanovena na 2627 korun měsíčně. Záloha je splatná vždy až osmý den následujícího měsíce. Za duben 2022 tedy budete platit maximálně do 8. května 2022.  

Tyto zálohy neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné, které minimální vyměřovací základ neplatí. Tyto osoby si uvedeme níže a jen přidáváme informaci, že budou hradit základ ve skutečné výši, který jim vyšel z posledního podaného přehledu.  

Kdo neplatí zálohy na zdravotní pojištění v částce 2627 korun měsíčně?  

Zde se jedná o některé osoby, které uvádí zákon. Například je to osoba, za kterou platí pojistné stát. Tedy například poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku, nebo ženy na mateřské či rodičovské dovolené. Dále jsou to také osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu. Zálohy nebudou placeny v této výši ani u osoby, která celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě do sedmi let věku nebo o dvě děti do 15 let věku.