Pořádek hraje v úspěšném franšízovém podnikání roli

Pořádek hraje v úspěšném franšízovém podnikání roli
Pořádek hraje v úspěšném franšízovém podnikání roli

Franšízové podnikání je velkým lákadlem pro mnohé. Důvodem je nízké riziko neúspěchu, naopak vysoká pravděpodobnost úspěchu. Abyste však i v tomto případě uspěli, je zapotřebí mít velký pořádek ve všech dokumentech a věcech obecně. Zejména byste svou pozornost měli upnout na franšízovou smlouvu, abyste se vyvarovali případným nesrovnalostem a problémům.  

Smlouva by měla být kvalitně koncipovaná 

Tento typ podnikání funguje na jednoduchém principu – zakoupíte si licenční smlouvu a tím získáte i know-how, které vám pomůže uspět. Jelikož se však nestáváte majitelem dané společnosti, je dobré mít předem určená pravidla. A ta smlouva musí definovat. Proto dbejte na to, aby byla správně koncipovaná.  

Smlouva by vedle zásad a pravidel měla být také jakýmsi manuálem, od kterého se bude franšízant odrážet. Bohužel z právního hlediska zde není přesně stanoveno, co má smlouva mít a co má obsahovat, proto je to na vzájemné domluvě a kritériích franšízora. Ten mže využívat opravdu široké smluvní volnosti. Je opravdu jenom malé množství zákonných omezení, na která musí v tomto případě pamatovat. 

Mluvíme o právně závazné dohodě 

Franšízovou smlouvu lze definovat jako závaznou dohodu, ze které vyplývají vzájemné vztahy mezi franšízantem a franšízorem. Aby opravdu nevznikly problémy nebo v budoucnu jisté nejasnosti, je důležité vytyčit jak práva, tak i povinnosti obou stran.  

Na základě smlouvy bude franšízor poskytovat veškeré nápomocné služby i know-how konceptu, franšízant zase bude držet danou společnost alespoň na takové laťce, na jaké ji přebírá. Obvykle se franšízor také zavazuje, že zůstane s franšízantem po dobu vzájemné spolupráce neustále v kontaktu a že bude držet nad jeho podnikáním přehled. Přece jenom je v jeho nejlepším zájmu, aby se podniku dařilo.