Největší rizika v podnikání a jejich prevence

rizika v podnikání
rizika v podnikání

Pustit se do podnikání s elánem a skočit do něj rovnýma nohama může být v pořádku. Zodpovědný byznysmen však nezapomíná na potenciální rizika a snaží se jim předcházet. Odstranit je všechny bohužel nelze, ale některá opatření mohou zcela nebo alespoň do značné míry zmírnit negativní dopady. Spektrum rizik, které mohou postihnout každého, je velmi široké. Zaměřili jsme se na největší hrozby a jejich prevenci.

Podnikatelská rizika lze rozdělit do tří základních skupin na: kontrolovatelná (máme na ně přímý vliv), nekontrolovatelná (nemůžeme je ovlivnit, ale můžeme zmírnit jejich dopad) a nepředvídatelná.

Typickým příkladem nepředvídatelného rizika jsou přírodní živly (požár, povodeň…), které mohou způsobit fatální škody na firemním majetku. Jedinou možností, jak se před nimi chránit, je uzavřít pojištění nemovitosti nebo jiné majetkové pojištění s odpovídajícími parametry.

rizika v podnikání

Samozřejmě nestačí pojistit nemovitost online – podnikateli se může hodit např. ochrana před nečekaným přerušením výroby (jedná se o tzv. pojištění přerušení provozu). Správně nastavená pojistka může firmu zachránit v době existenční krize.

Vytvořte si finanční rezervu

K největším podnikatelským rizikům patří nedostatečné povědomí o stavu firemního cashflow. S ohledem na obecně špatnou platební morálku českých subjektů by měli podnikatelé tok financí bedlivě hlídat a ideálně si vytvořit dostatečně velkou rezervu, která by pokryla výdaje na 3 až 6 měsíců provozu.

Mějte za sebe náhradu

Firma by měla fungovat i v době, kdy se jejímu vedení nemůžete ze zdravotních nebo jiných důvodů věnovat. Událostí, které vás mohou na čas vyřadit ze hry, je nespočet – proto je žádoucí rozložit kompetence mezi vedoucí pracovníky a snažit se automatizovat co nejvíce procesů. Čím méně na vás bude podnikán závislé, tím lépe pro vás.

rizika v podnikání

Konzultujte důležití kroky s právníkem

Legislativa prochází neustálými změnami a perfektně se v ní vyzná jen ten, kdo jí sleduje. Pokud si nejste jistí ohledně znění konkrétního zákona, neváhejte problematiku konzultovat s odborníkem. Externí právník vám může „zachránit krk“. A bude vám k užitku také při sestavování obchodní dokumentace a v mnoha dalších situacích, kdy je zapotřebí dokonalá znalost práva.