Kde se vzaly, tu se vzaly peníze

Kde se vzaly, tu se vzaly peníze
Kde se vzaly, tu se vzaly peníze

V současné době je jasné, že bychom bez peněz nemohli žít. I když jsou elektronické a máme je jen na platební kartě, stejně víme, že existují a že je vlastníme. Peníze se staly nedílnou součástí našich životů, potřebujeme je proto, abychom přežili. Ovšem je třeba konstatovat, že jen málokdo ví, kde se vlastně peníze vzaly. Pojďme trochu nahlédnout do historie peněz a řekněme si, jak to s nimi bylo dříve.  

Peníze tu opravdu nejsou odjakživa, ovšem od kdy tu přesně jsou, to taky nelze přesně říct. Nejdříve se přece za peníze dalo považovat to, čeho jsme měli nadbytek a co jsme tak byli ochotni vyměnit za něco, co jsme postrádali. Později se peníze začaly měnit do podob mincí a následně bankovek a platebních karet.  

Ať už se však peníze zrodily kdykoli, jistě se shodneme na tom, že se jedná o nejlepší vynález, který kdy byl světu ukázán. Jejich funkce se za dobu, co existují, nikdy nezměnila. Jak jsme zmínili, měnila se jenom jejich podoba. V minulosti byly peníze třeba v podobě buvolí kůže, později ve formě slonoviny, poté se platilo cennými kovy a dnes bankovkami nebo elektronickými převody.  

Peníze se rychle staly součástí života lidí 

Lidé si poměrně rychle zvykli na peníze. Jak již bylo zmíněno, peníze vlastně vznikly z přebytků. Lidé chtěli vyměnit to, čeho měli mnoho, za něco, co neměli. Později se peníze používaly k tomu, aby se lidé vykoupili ze svých trestů, bylo to něco, čím se platily daně, také se musela zaplatit nevěsta, a to opět penězi, které se najednou staly nepostradatelností.  

A tak to ostatně zůstalo dodnes.  

Kde vznikly první bankovky? 

Sice v minulosti lidé platili čímkoli, ovšem nikdy ne něčím, co by jen zdaleka připomínalo bankovku. Nebo se pleteme? Jak vlastně vznikla taková bankovka, která je dnes naprosto běžnou? Podle všeho má taková bankovka kořeny až v daleké Číně. Podle všeho předlohou byly kousky bílé kůže, které se dříve používaly jako platidlo právě ve zmiňované zemi.