Franchisa nebo samostatná firma

Franchisa nebo samostatná firma
Franchisa nebo samostatná firma

Stále stejné dilema. Je třeba si uvědomit, že za ony poplatky, které platíte každý měsíc, dostanete prvotřídní servis v mnoha ohledech. Například MBI již několikrát n mnoha veletrzích a akcích představilo své zkušenosti a ty jsou pro mnoho podnikatelů zejména v začátku velmi obohacujícím zážitkem. Setkat se s odborníky z řad franchisingu, kteří se ve svých přednáškách často dělí o současné trendy, ale i o vlastní cenné zkušenosti z tohoto odvětví. Výhody franchisového modelu MBI jsou značné. Pokud se totiž chce člověk vydat nevlastní podnikatelskou dráhu, má veskrze pouze dvě možnosti. Buď si může založit vlastní samostatnou firmu, nebo se může stát franchisantem. Z pohledu mnohých je rozhodně jistější ta druhá mpžnost, proto ji také mnoho lidí nabízí začínajícím podnikatelům, ale už u využívá.

Franchisa MBI

Začátky podnikání totiž velmi často bývají opravdu plné velkých strastí, potíží a nečekaných překážek. Kvůli nim tak hned po 2 letech přežívá už jen pouze neuvěřitelných 60 % samostatných firem. Po 5 letech je to pak dokonce jen pouhých 23 %. Za to různé franchisy se naopak i po stejném čase drží nad 90 %, což je ale obrovský rozdíl. Ulehčit podnikatelům v začátcích může tato forma celkem snadno a ve značné míře. Nabízená franchisa MBI, která díky know-how značně zjednoduší start podnikání, je další možností. Franchisanti se dostanou do společnosti, kde je již přes 600 finančních expertů starajících se o více než jeden milion klientů. Dýchne na ně ona tradice, která trvá už mnohem déle, než je čtvrt století.

Franchisantv v novém

Pokud se rozhodnete, budete jako franchisant součástí opravdu nevídané finanční společnosti s nejméně 33 pobočkami posetými po celé České republice, která vám bude silným partnerem ve vašich zádech. Do franchisového modelu MBI vás nejlépe zasvětí pořádané pravidelné konference v jejich mateřském sídle společnosti ve Vídni. Ale i vystoupení na různých veletrzích a konaných akcích. Akce s názvem Podnikatelský den se třeba koná na konci každého měsíce. Můžete tak zkusit detailně poznat zákonitosti fungování franchisy MBI a pochopit kam a jak chtít následně směřovat své nové podnikání.