Co je to franchising?

franchising
franchising

Podnikání je v dnešní době už obecný pojem, do něhož se pouští velká řada lidí, protože touží mít svůj vlastní časový rozvrh a jiné další výhody, které se pojí s podnikáním. Jsou také ochotni podstoupit nejrůznější úskalí, do nichž se samozřejmě mohou dostat. Většinou se jedná o podnikání v oborech restaurací nebo kaváren, ale také například v technologických vymoženostech nebo v nejrůznějších službách. Velký rozkvět také v posledních letech zaznamenal pojem franchising. Tento způsob podnikání byl na začátku své dráhy neoblíbený, protože lidé tou dobou neměli zájem o zahraniční nápady, i když se jednalo o jakousi spásu, která by jim zachránila dosavadní podnikání. I když je franchising v rozkvětu, málokdo ví, co to přesně znamená a v čem celá věda spočívá.

Nejen soubor marketingových produktů, ale také i služeb či technologií

Jedná se o jakýsi systém nejrůznějších marketingových produktů, dále služeb a technologií, jež spočívají především ve stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými podniky. Vlastník určité značky poskytuje svým spolupracovníkům jisté nároky, ale také zároveň i povinnosti, které jsou spojeny s provozováním činnosti v souladu s licenčními podmínkami. Nárok opravňuje každého takového spolupracovníka, samozřejmě výměnou za zprostředkované finanční služby, k využívání obchodní značky či know-how nebo jiného.

Samotný pojem znamená doslova udělení povolení na prodej produktů či poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou podniku jinému. Je to jakási dlouhodobá smluvní spolupráce mezi (většinou) nezávislými podnikateli. V Česku se začal tento pojem rozvíjet až po vzniku České asociace franchisingu, protože ta právě začala propagovat tento způsob podnikání. Do té doby nikdo nevěděl, o co se jedná, a tak se většinou pojem setkal s negativními ohlasy. Jenže díky nejrůznějším propagacím, seminářům a jiným konferencím nabyli Češi zcela jiného dojmu a začali tento způsob využívat naplno.