Spokojený zaměstnanec

Spokojený zaměstnanec
Spokojený zaměstnanec

Každý zkušený podnikatel jistě uzná, že spokojený zaměstnanec přináší větší užitek, než ten, který chodí do práce nerad a je jednou nohou venku z firmy, protože hledá lépe placený post a příjemnější prostředí. Díky spokojeným pracovníkům společnost lépe dlouhodobě prosperuje. Nejde však pouze o peníze. Zaměstnanci si vás musí mít proč vážit a musí být jednoduše spokojení.

Měřte jedním metrem

Určitě nikoho neupřednostňujte a jiné neduste. Jde jen o vás, jak si kritéria nastavíte. Zlatá střední cesta, kdy nejste příliš přísní anebo velmi benevolentní se někdy hledá delší dobu. Kritériem je také obor činnosti firmy, velikost společnosti nebo firemní kultura. Je nutné chovat se ke všem stejně a to znamená i k sobě. Jestliže řešíte pracovní spory a nesplněné úkoly, nemějte viditelné oblíbence. Pevná ruka má na podřízené pozitivní vliv, ale nesmí se jednat o šikanu, dušení a vydírání pod hrozbami různého charakteru. Jde o nastavení pravidel. Je-li například některý z vašich zaměstnanců terčem kritiky, nezříkejte se odpovědnosti a zastaňte se jej. Nehledejte pouze viníka, ale pátrejte po příčině a postavte se za svoji práci, pracovníka a tým.

Možnost postupu, vzdělávání a finančního bonusu

Zaměstnanec potřebuje motivaci a možnost růst. Možnost seberealizace, vzdělávání a vyššího ohodnocení je jedním z nejdůležitějších faktorů, který je pro zaměstnance důležitým kritériem při rozhodování, zda ve firmě nastoupit, zůstat či odejít. Nevidí-li pracovník možnost rozvoje, postupu či zlepšení finančního ohodnocení, nemá důvod zůstat anebo odvádí jen ten díl práce, který musí. Na jednotlivé pozice si vychovávejte i nástupce, protože se vám to vyplatí. Příprava pracovníka na změnu je pro něj zajímavou perspektivou. Zaměstnanec, do kterého investujete, nemá chuť odcházet za jinou výhodnější pracovní nabídkou.

Důvěra a dostatek svobody při rozhodování

Poskytněte pracovníkům více svobody a důvěry při jejich plnění jednotlivých svěřených pracovních úkolů. Dáte jím tak i větší odpovědnost za výsledky práce. Buďte poradcem a odborným garantem místo autoritativního diktátora, který neustálým rozhodováním maří velkou část práce a směruje úsilí jiným směrem. Schopným zaměstnancům ukazujte cestu a nechte je po ní jít, ať může samostatně pracovat. Buďte nejen šéfem, ale i průvodcem a pomocníkem. Přijímejte od zaměstnanců zpětnou vazbu, neboť schopnost sebereflexe patří k důležitým vlastnostem nadřízeného. Respekt podřízených získáte objektivním hodnocením.