Vstup do podnikání už není nic těžkého. Co obnáší?

Vstup do podnikání už není nic těžkého. Co obnáší?
Vstup do podnikání už není nic těžkého. Co obnáší?

Podnikání je v současné době velice atraktivní záležitost. Lidé chtějí podnikat hlavně proto, že touží po jakési osobní svobodě, touží po vlastním plánování a korigování svého času, chtějí se postavit na vlastní nohy. Je samozřejmě pravdou, že vstup do podnikání není pro každého. Lidé v současné době jsou toho názoru, že podnikat může každý, ale je to otázka vlastností a touhy vytrvat. Žádný velký byznys nevyroste během jednoho jediného dne. Pokud si toto uvědomujete, pokud vytrvalost je vaše hlavní důležitá vlastnost a pokud máte aspoň trochu ostré lokty, pak vám musíme říct, že do podnikání hrdě vstupte. Není to opravdu nic těžkého.  

V poslední době do světa podnikání vstupuje stále více žen než mužů, i když muži na podnikatelské scéně dnes a denně převládají. Ať už jste ale muž nebo žena a ať už chcete vstoupit do jakéhokoli oboru podnikání, prozradíme vám, co je k tomu potřeba. Jak jsme zmínili, vstoupit do světa podnikání není nic těžkého.  

Co je potřeba k tomu, abychom mohli požádat o živnostenské oprávnění? 

Nejsnáze se staneme osobou samostatně výdělečně činnou. To znamená, že budeme pracovat na takzvanou živnost. Abyste si mohli živnost vyřídit, potřebujete k tomu jen pár věcí, a sice musíte být plnoletí, musíte být bezúhonní a musíte být způsobilí k právním úkonům.  

Když chcete být právnickou osobou 

Pokud ale nestojíte o to, abyste byli fyzickou osobou, tedy takzvanými OSVČ, nabízí se možnost být právnickou osobou (tedy firmou, podnikem, společností). V tomto případě se podmínky trochu zjednodušují. Samozřejmě záleží na tom, jestli chcete založit společnost s ručením omezeným nebo třeba akciovou společnost. U společnosti s ručením omezeným je nutnost složit vklad, a to ve výši jedné koruny (dříve musel být počáteční vklad ve výši dvou set tisíc korun). Dnes jsou mimo jiné také výrazně snížené poplatky související se založením podniku.