Obrat v trendech smluv u nás: Franchisant jako rovnocenný partner

Obrat v trendech smluv
Obrat v trendech smluv

Spousta firem u nás v České republice podniká formou franchisingu. Mnohé z nich touží po tom, obsadit co nejrychleji trh, dobře se na něj etablovat a rozšiřovat. Samozřejmě, že tato myšlenka naplňuje koncept samotného franchisingu. Koncept tohoto způsobu podnikání vychází právě z toho, že hledá cestu, jak firmy rozšířit.

 

Začínající podnikatelé mají snadnější situaci

Podnikatel, který se v České republice rozhodne začít s franchisingem, tak nemusí pracně budovat značku a uvádět ji na trh – toto je u nového podnikatelského záměru totiž většinou to nejtěžší. Mnohdy se to také nepodaří. Trh už je obsazený. Proto spousta podnikatelů skončí krachem nebo někde na půli cesty. Proto je i pro české podnikatele mnohem lepším řešením využít známé značky a pustit se do podnikání pod jejími křídly. Usnadňuje jim to situaci.

 

Zodpovědné postavení je břemenem

Na druhou stranu musíme upozornit, že ani český podnikatel, který se vrhne do franchisy, nemá na růžích ustláno. Právě tíha velké a známé značky, pod kterou začíná pracovat, může bohužel být do jisté míry také břemenem. Její síla a tradice vás totiž velice silně zavazuje. Dostáváte se do velice zodpovědného postavení, které berete na svá ramena. To nemusí být vždy jenom příjemné. Důležité je proto také smluvní ošetření vztahů. Velmi podrobně si proto prostudujte smlouvu, kterou jste se rozhodli uzavřít s franchisorem.

 

Každá smlouva je jiná

Dobrá smlouva je totiž vždy základem. Je také třeba upozornit, že zde ve franchisových konceptech rozhodně neplatí jakýsi univerzální mustr na smlouvy. Každý koncept je jiný, v jiném oboru, proto i smlouva je jiná. Důležité ale je, že se v poslední době i u nás mění trend ve smlouvách. Nejsou jednoznačně ve všem ve prospěch franchisora, franchisant se stává naprosto rovnocenným partnerem pro spolupráci