Jakými věcmi omezujeme sami sebe?

Věci, kterými omezujeme sami sebe
Věci, kterými omezujeme sami sebe

Každý podnikatel by měl mít na paměti, že by měl neustále růst. Pokud podnikatel neroste, neroste s ním ani jeho podnik. Neměl by se tedy omezovat, měl by čerpat nové nápady z knih, přednášek nebo z cestování, měl by být stále otevřený novým nápadům a novým vizím. Samozřejmě mnoho správných podnikatelů neexistuje, každý je něčím omezován, což je škoda. Existuje však seznam těch hlavních omezení, s kterými je třeba zatočit. Díky takovým omezujícím věcem jsme jaksi limitováni.

Omezováni jsme nejčastěji věcmi, které často dělá kdekdo. Neuvědomujeme si, že takové věci děláme, ale děláme je, proto jsme najednou omezováni a to se nelíbí skutečně nikomu. Pojďme si těchto několik věcí vyjmenovat, ať jim zamezíme a ať je neděláme ani v budoucnu.

1) Nevyužíváme naplno svůj talent

Mnoho lidí ví, jaký má svůj talent, jaké má své silné stránky, ale většinou se bohužel zaměříme jenom na ty slabé, když vidíme, s jakou konkurencí se potýkáme. Silný podnikatel by měl své silné stránky vyzdvihnout. Samozřejmě, odlišují ho hlavně ty slabé stránky, ale v konkurenčním boji musíme na slabé stránky zapomenout.

2) Necháváme za nás rozhodovat o prioritách

Existuje taky skupina lídrů, kteří si nechávají radit. Každý podnikatel by měl mít svou hlavu, jenže někteří všechno rozhodování nechávají na ostatních – například na obchodních partnerech nebo na ředitelích různých oddělení. To je samozřejmě taky špatně, brzy nám takoví lidé určí naše priority, což nikdo nechce. Firmu jste založili za určitým důvodem, protože jste měli stanovené priority, kterých jste chtěli ve firmě dosáhnout, a najednou by se vše mělo změnit? Proč to dovolíte?

3) Ohlížíme se na ostatní

Velká chyba, která nám brání v dosažení našich cílů, je to, že se stále ohlížíme na to, co si o nás pomyslí druzí. Jenže na druhé bychom se nikdy neměli otáčet, vždyť jsou to lidé, kteří nikdy nedokázali to, co dokážeme my. Buďte sami sebou, mějte svůj rozum a ty, kteří protestují, pomlouvají a kritizují, nechte za svými zády.