Jak se stát franšízantem?

Jak se stát franšízantem?
Jak se stát franšízantem?

Franšíza je výhodný typ podnikání, kdy se vám oproti konkurenci dostává užitečného zázemí již zavedené a fungující firmy, která vám poskytne nejen svůj kapitál, ale také potřebné know-how, které oceníte při startu jakéhokoliv podnikání.  

Výhoda oproti konkurenci 

Stát se franšízantem je pro podnikatele velmi výhodnou formou spolupráce při rozjezdu nové oblasti podnikání. Dle statistik nejčastěji končí s aktivitou podnikatelé do prvního roku od založení nové živnosti. V případě franšízy se vám dostává podpory silného hráče na trhu. Navíc si k vám zákazníci sami nacházejí cestu, protože již zavedenou značku dobře znají. 

Smlouva podlého evropskému právu 

Franšízantem se stáváte, pokud uzavřete franchisingovou smlouvu. Ta podléhá nařízení Evropské unie, konkrétně pak nařízení Evropské komise č. 2790/1999/ES, kde se upravuje vertikální dohoda a také jednání ve vzájemné shodě. Když si budete franšízu domlouvat, musíte si nejprve smluvně vymezit práva a povinnosti smluvních stran tak, aby vyhovovaly oběma zúčastněným stranám. Musíte si také pohlídat, aby nebyla uzavřením smlouvy omezena hospodářská soutěž.  

Co obsahuje franšízová smlouva 

Abyste se stali franšízantem, budete si nejprve muset určit typ spolupráce se smluvním partnerem. Ve smlouvě musí být uvedeny také práva na označení, vzhled provozoven a podoba identifikačních znaků vašeho franchisora. Samozřejmé je vymezení práv a povinností, ale také postavení jak franchisora, tak franšízanta. Do smlouvy se zahrnují také poplatky, které budete hradit franchisorovi 

Co si ohlídat 

Při uzavírání smlouvy samozřejmě nepředpokládáte s tím, že se něco nepovede. I tak se ale jedná o podnikání, proto se zaměřte také na dobrou formulaci podmínek ukončení smlouvy a možných důvodů pro odstoupení od takové smlouvy. Dopředu si jasně definujte podmínky ukončení smlouvy a vzájemného vypořádání.  

Stát se franšízantem má pro podnikatele mnoho výhod. Dostává se mu podpora významného hráče na trhu. Má přístup k jeho kapitálu i know-how. Dobře zpracovaná smlouva o franchisingu je přitom základ dobré spolupráce.