Jak je to letos s důchodem?

Důchod 2018
Důchod 2018

Každý rok je to stejné – každý rok se musíme potýkat s celou řadou změn, které přijdou v platnost. Letošní změny přichází v platnost během celého roku, prvním lednovým dnem začalo platit například vyšší nemocenské, otcovská poporodní péče začne platit od prvního únorového dne a za půl roku se dočkáme i novinky v podobě dlouhodobého ošetřovného. V současné době se však kromě těchto změn řeší i důchod, protože i zde je mnoho změn, které se nás týkají.

Tou asi nejlepší zprávou je to, že důchod byl opět navýšen, a to o pětistovku. Není to tedy pár set korun, jak tomu bývalo v předchozích letech, ale je to konečně suma peněz, která se do konečné výše důchodu trochu promítne.

Kromě toho byl stanoven opět strop důchodu, který činí 65 let. Pojďme si však to, kdo může letos odejít do důchodu, trochu přiblížit.

Je třeba mít odpracováno 34 let!

Jestliže chcete letos odejít do starobního důchodu, musíte dosáhnout důchodového věku a taky musíte mít získanou potřebnou dobu pojištění, což je 34 let.

Pojďme si říct všechny ročníky, kteří letos důchodového věku dosáhnou:

  • muži narození v listopadu či v prosinci roku 1954
  • muži narození v lednu až v srpnu 1955
  • bezdětné ženy, které se narodily mezi květnem a prosincem roku 1955
  • ženy, jež se narodily v květnu až v prosinci 1956 a které mají jedno dítě
  • ženy narozené od května do prosince 1957 a mají dvě děti
  • ženy, jež se narodily v květnu až v prosinci roku 1958 a vychovaly tři až čtyři děti
  • ženy, jež se narodily od května do prosince roku 1959 a mají pět a více dětí

Platí to, že o důchod musíte požádat

Samozřejmě na to, abychom odešli do důchodu, máme plné právo, ale samozřejmě to není naší povinností. Pokud se do důchodu rozhodnete odejít, musíte o něj zažádat, a to na okresní správně sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště.