Jsou pro podnikatele výhodnější zaměstnanci, nebo brigádníci? 

Jsou pro podnikatele výhodnější zaměstnanci, nebo brigádníci?
Jsou pro podnikatele výhodnější zaměstnanci, nebo brigádníci?

Pokud vám váš podnikatelský záměr začíná přerůstat přes hlavu, je čas uvažovat o další pracovní síle, která vám pomůže. Bude ve vaší situaci lepší najmout brigádníka, nebo si najít stálého zaměstnance? 

Co se odvádí za zaměstnance? 

Za zaměstnance musí zaměstnavatel každý měsíc odvádět zdravotní a sociální pojištění. Dále je zaměstnavatel povinný vypočíst zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 15 % a za zaměstnance ji odvést. V případě, že bude chtít zaměstnavatel ukončit pracovní poměr předčasně, musí zaměstnanci vyplatit odstupné. 

Co se odvádí za brigádníky? 

Brigádníci se nejčastěji využívají při nárazově zvýšeném množství práce nebo při rozjezdu nového podnikání, jehož úspěch nelze předem odhadnout. Lze je přijmout na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Rozsah práce u dohody o provedení práce nesmí přesáhnout 300 hodin. Pokud navíc odměna nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc, není nutné odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Rozsah dohody o pracovní činnosti nesmí překročit 40 hodin týdně, jinak omezená není. Z hlediska odvodů je ale pro zaměstnavatele nákladnější. 

Brigádníky lze najmout rovněž přes agenturu, čímž odpadnou problémy s administrativou. Zaměstnavatel neuzavírá žádné pracovněprávní vztahy a nemusí ani sám aktivně brigádníky vyhledávat. Spolu se mzdou pro brigádníka ale musí zaplatit agentuře provizi. 

Kdo je tedy výhodnější? 

Je nesporným faktem, že z hlediska mzdových nákladů a odvodů vedou brigádníci a osoby pracující na dohodu na plné čáře. Kromě toho, že jsou podstatně levnější, je také možné s nimi daleko jednodušeji ukončit spolupráci a dávají zaměstnavateli mnohem větší flexibilitu. Na druhou stranu zde nelze čekat přehnanou loajalitu – stejně snadno jako vy totiž může spolupráci ukončit i brigádník a odejít jinam. Je také na zvážení, zda brigádníkům svěřit citlivé firemní údaje a vlastní know-how.