Jak postupovat při zrušení s. r. o. 

Jak postupovat při zrušení s. r. o.
Jak postupovat při zrušení s. r. o.

Již si nepřejete provozovat společnost, kterou jste založili? Nedaří se vám, nebo jste splnili cíle, které jste si předsevzali? Bude na čase zrušit obchodní společnost, kterou jste zakládali. Jak na správné zrušení s. r. o.?  

Může to trvat několik měsíců  

Musíte počítat s tím, že zrušení společnosti s ručením omezeným může trvat i několik měsíců. Rozhodující bude, jak rychle budete dokládat patřičné dokumenty, ale také to, jak vytížený je úředník, který o vaší záležitosti bude rozhodovat.  

Rozhodne valná hromada, společníci nebo soud 

O zrušení společnosti s ručením omezeným rozhodují nejčastěji její společníci. Pokud je společnost větší, o zrušená bude rozhodovat přímo valná hromada. Společnost může být zrušena poté, co dosáhla účelu, který si předsevzala, nebo také v době, kdy uplyne doba, která byla stanovena přímo ve společenské smlouvě. Pokud se společnosti nedaří dodržovat své povinnosti právnické osoby, zruší její existenci soud.  

Co udělat pro zrušení společnosti?  

Jako první bude potřeba, abyste měli u sebe notářskou podobu o dohodě o zrušení, kterou podepsali všichni společníci společnosti. Pokud je společníků více, je potřeba záznam z valné hromady. Zde je potřeba, aby pro zrušení hlasovaly nejméně dvě třetiny všech společníků. Toto potvrzení musí být vždy notářsky potvrzeno.  

Jdeme do likvidace 

Poté, co společnost zrušíme, jde do likvidace. Ta je zde proto, abychom jako společnost byli schopni vyrovnat závazky vůči třetím osobám. Zde se jedná o dodavatele, klienty, nebo o naše věřitele. Následně dojde k rozdělení majetku společnosti mezi jednotlivé společníky. Společnost v této fázi nemůže své běžné aktivity vykonávat. Za svým názvem musí společnost od doby zániku uvádět dodatek „v likvidaci“.  

Jako poslední úkon následuje zánik společnosti. Ta nastává dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.