Evropská společnost jako právnická osoba. Kdo ji může založit? 

Evropská společnost jako právnická osoba. Kdo ji může založit?
Evropská společnost jako právnická osoba. Kdo ji může založit?

Už jste se někdy setkali se zkratkou SE (Societas Europaea) u názvu společnosti? Pokud jste nevěděli, co to znamená, pak vězte, že po přečtení tohoto článku už to vědět budete. SE neboli evropská společnost je typem právnické osoby, podobně jako třeba společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. K jejímu založení se uchylují zejména lidé, kteří mají v plánu podnikat i na území jiném, než je Česká republika. Můžete tak snadněji podnikat v rámci zemí EU. 

Výhody evropské společnosti 

Kromě snazšího podnikání na evropském trhu patří mezi další výhody tohoto způsobu podnikání také větší mobilita. To znamená, že v případě potřeby můžete přemístit sídlo své společnosti do jiné členské země, aniž byste museli tuto společnost předtím rušit. Sídlo společnosti může měnit například podle toho, kde má největší odbyt, nebo podle toho, jaké zákony dané země jí nejvíce vyhovují.  

Podmínky pro založení 

Založení tohoto typu společnosti ale není vůbec jednoduché. V první řadě je to poměrné drahé – musíte složit základní kapitál ve výši 120 000 eur. Další podmínku, kterou musíte splnit, je to, že se bude jednat o nadnárodní společnost (to doložíte například tak, že budete mít organizační složku v jiné zemi nebo větší holding společností v různých zemích). Tato skutečnost může zakládání podniku značně prodloužit a zkomplikovat. Existují ale i „předzaložené“ evropské společnosti, které když si koupíte, budete mít tuto podmínku splněnou. 

Jak se dá evropská společnost založit? 

V podstatě existují čtyři možnosti, jak lze založit evropskou společnost. Tou první je sloučení dvou nebo více akciových společností z různých států EU. Druhou možností je zřízení holdingové společnosti, to je v případě, že se slučuje společnost akciová a s ručením omezeným (nebo více takových společností. Třetím typem je zřízení dceřiné společnosti. Udělat to mohou podnikatelé, právnické osoby nebo obchodní společnosti z různých států EU. Poslední možností je založit holdingovou společnost pomocí změny právnické formy. O tuto změnu může požádat akciová společnost, která měla po dobu nejméně 2 roky pobočku v jiné zemi EU.